ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ЗАЛУ ГРАЛЬНИХ АВТОМАТІВ

1. Загальні положення

1.1.  Режим роботи залу гральних автоматів цілодобово (технічна перерва з 8.00-9.00).

1.1.1. На період дії військового стану в Україні режим роботи залу гральних автоматів скорочено враховуючи відповідні обмеження, передбачені чинним законодавством України.

1.2.  Відвідувачами залу гральних автоматів (далі по тексту «гральний заклад», «клуб» тощо) не можуть бути особи, які на момент відвідування не досягли 21-річного віку, та особи, внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх. До відвідування грального закладу не допускаються особи з холодною чи вогнепальною зброєю, крім осіб, які здійснюють охорону залу гральних автоматів або готелю, особи з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами.

1.3. Гравцем може бути виключно фізична особа, якій на дату участі у грі виповнився 21 рік. Заборонено приймати ставки та виплачувати (видавати) виграші (призи) в азартній грі особам молодше 21 року. Забороняється приймати ставки в азартній грі в осіб, які не можуть бути гравцями. Гравцями не можуть бути:

1.3.1. недієздатні та обмежено дієздатні особи;

1.3.2. особи, які не досягли 21-річного віку;

1.3.3. особи, які відповідно до законодавства мають відповідні обмеження;

1.3.4. особи, які перебувають в стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння;

1.3.5. особи, визнані організатором азартних ігор небажаними;

1.3.6. особи, внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

1.4. До участі в азартній грі не допускаються особи:

1.4.1. які на вимогу працівника організатора азартних ігор, якщо у нього виникли сумніви щодо досягнення особою 21-річного віку, не надали працівнику організатора азартних ігор для ознайомлення документ, що посвідчує особу та містить відомості про вік особи;

1.4.2. які надали на вимогу представника організатора азартних ігор неправдиві відомості про себе (прізвище, ім’я, по батькові, відомості про вік, адреса реєстрації місця проживання або місцезнаходження);

1.4.3. інші особи, визначені законодавством про азартні ігри;

1.4.4. обмежено дієздатні та недієздатні особи;

1.4.5. особи, внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

1.5. Здійснення відвідувачем ставки в азартну гру є укладенням між ним та організатором азартних ігор, який проводить відповідну азартну гру, договору про участь в азартній грі. Договір про участь в азартній грі вважається укладеним з моменту прийняття організатором азартних ігор від відвідувача ставки в азартну гру.

2. Ідентифікація (верифікація) відвідувача та гравця

2.1. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця або відвідувача передбачає збір організатором азартних ігор інформації про:

2.1.1. прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи;

2.1.2. вік (дату народження) особи;

2.1.3. наявність або відсутність особи в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

2.2. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця або відвідувача здійснюється працівником організатора азартних ігор під час першого відвідування грального закладу на підставі оригіналу документа, що посвідчує особу та підтверджує вік.

2.3. Вторинна ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця або відвідувача може здійснюватися на підставі ідентифікаційної картки гравця, зокрема в електронному вигляді, виданої гравцю або відвідувачу працівником відповідного організатора азартних ігор, а у разі її відсутності — на підставі оригіналу документа, що посвідчує особу. На картці гравця обов’язково має міститися його фото та зазначаються прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), відомості про дату народження та спеціальний (унікальний) номер цієї картки або відповідний штрих-код, що дає змогу зчитувати інформацію за допомогою відповідних технічних пристроїв.

2.4. Гравець несе відповідальність за достовірність наданих документів та інформації відповідно до законодавства.

3. Правила поведінки у залі гральних автоматів. 

3.1. Вимога до відвідувача – поводити себе коректно, стримано, не допускати нецензурних виразів, дотримуватись правил поведінки у громадських місцях.

3.2. У залі гральних автоматів забороняється куріння, у тому числі електронних сигарет. До гри на гральних автоматах не допускаються особи, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння.

3.3 У випадку виникнення запитань до початку або під час гри, можна отримати консультацію у Адміністрації.

3.4. У разі виникнення будь-якої несправності грального автомату або підозри щодо цього, необхідно негайно припинити гру та повідомити про факт несправності персонал клубу. В іншому випадку Адміністрація претензій не приймає.

3.5. Забороняється: 

3.5.1. Відвідувати гральний заклад у стані наркотичного або сильного алкогольного сп’яніння.

3.5.2. Вживати наркотичні речовини.

3.5.3. Приносити будь-які види отруйних речовин, а також інших предметів, що становлять небезпеку для життя та здоров’я оточуючих.

3.5.4. Приносити будь-які види газової зброї незалежно від наявності документів на право її носіння.

3.5.5. Стояти за спиною у гравців, які приймають участь у грі, відволікати їх.

3.5.6. Завдавати шкоди гральним автоматам та майну клубу, як навмисно, так і випадково (бити по корпусу, склу, кнопках, екрану грального автомату. Особа, винна у завданні шкоди, незалежно від обставин, зобов’язана відшкодувати заподіяні збитки у повному обсязі.

3.5.7. Приводити з собою в клуб осіб, які не досягли 21-річного віку (в тому числі, власних дітей).

3.5.8. Заходити у клуб з тваринами.

3.5.9. Знаходитись у гральному закладі більше 10 хвилин особам, які не приймають участь у грі, без дозволу Адміністрації.

3.5.10. Проводити кіно-, фото- та відеозйомку в клубі без дозволу Адміністрації.

4.  Обов’язки відвідувача та гравця 

4.1. Відвідувач грального закладу зобов’язаний:

4.1.1 дотримуватися вимог та обов’язків, передбачених законодавством про азартні ігри та правилами організатора азартних ігор;

4.1.2. на вимогу працівника організатора азартних ігор надати для ознайомлення документ, що посвідчує особу та містить відомості про вік особи;

4.1.3. На період дії військового стану в Україні відвідувач грального закладу зобов’язаний:

4.1.3.1. ознайомитися з інформацією щодо дій у разі загрози за сигналом «Повітряна тривога» під час перебування у залі гральних автоматів WIN;

4.1.3.2. дотримуватися правил поведінки у місцях масового перебування людей;

4.1.3.3. уважно стежити за сигналами системи оповіщення та оголошеннями адміністрації закладу;

4.1.3.4. неухильно виконувати вказівки адміністрації закладу;

4.1.3.5. зберігати спокій, не піддаватися паніці, зберігати здатність швидко і правильно оцінювати ситуацію;

4.1.3.6. у разі отримання сигналу «Повітряна тривога» пройти до найближчого укриття цивільного захисту.

4.1.4. на вимогу працівника організатора азартних ігор негайно залишити гральний заклад у разі вчинення ним однієї з таких дій:

4.1.4.1. відмова від пред’явлення документа, що дає можливість встановити особу та її вік;

4.1.4.2. порушення правил громадського порядку, застосування фізичної сили або висловлення погрози щодо її застосування з посяганням на життя, здоров’я чи майно осіб, які перебувають у гральному закладі;

4.1.4.3. перешкоджання провадженню діяльності щодо організації та проведення азартних ігор.

4.1.5. неухильно дотримуватись вимог даних Правил.

4.2.  Гравець зобов’язаний:

4.2.1. неухильно дотримуватись вимог даних Правил.

4.2.2. дотримуватися вимог та обов’язків, передбачених законодавством про азартні ігри, а також правилами організатора азартних ігор та правилами проведення азартної гри;

4.2.3. надати на вимогу працівника організатора азартних ігор та/або працівника Уповноваженого  органу для ознайомлення документ, що посвідчує особу та містить відомості про вік особи;

4.2.4. на вимогу працівника організатора азартних ігор та/або працівника Уповноваженого органу негайно залишити гральний заклад у разі вчинення ним однієї з таких дій:

4.2.4.1. відмова від пред’явлення документа, що дає можливість встановити особу та її вік;

4.2.4.2. порушення правил громадського порядку, застосування фізичної сили або висловлення погрози щодо її застосування з посяганням на життя, здоров’я чи майно осіб, які перебувають у гральному закладі;

4.2.4.3. перешкоджання провадженню діяльності щодо організації та проведення азартних ігор;

4.2.4.4. порушення правил проведення азартної гри.

5. Порядок дій Адміністрації

5.1. У випадку невідповідності поведінки відвідувача, гравця цим Правилам або порушення ним норм громадського порядку, Адміністрація має право вимагати від будь-якого відвідувача, гравця негайно залишити клуб без пояснення причин.

5.2. У випадку збою роботи грального автомату по причині програмного збою або перепаду напруги у електромережі, виплата грошових виграшів здійснюється після відновлення роботи системи.

5.3. Адміністрація та персонал клубу не несуть відповідальності за залишені без догляду особисті речі (дипломати, портфелі, сумки, барсетки та ін.).

5.4. Адміністрація вважає гравця згідним з усіма вимогами даних Правил з моменту здійснення ним  ставки в азартну гру. Здійснення ставки в азартну гру вважається його усним підтвердженням своєї згоди з усіма вимогами даних Правил.

5.5. У разі виникнення спірних ситуацій Адміністрація залишає за собою право на прийняття остаточного рішення.