ПРАВИЛА ОРГАНІЗАТОРА АЗАРТНИХ ІГОР

1. ВСТУП

1.1. Правила організатора азартних ігор, що діє в суворій відповідності, в рамках та на підставі законодавства України про азартні ігри, а саме:

 • Конституції України;
 • Податкового кодексу України;
 • закону України «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор» (далі по тексту – «Закон»);
 • закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення»;
 • нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері азартних ігор, та відповідних міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

1.2. «WIN» клуб гральних автоматів, – це бренд українського товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (далі по тексту – «Клуб»), яке знаходиться за адресою: 03035, м. Київ, вул. Липківського Василя Митрополита, буд. 45, оф. 801, ідентифікаційний код 43473708, та провадить діяльність з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів на підставі ліцензії, виданої на 5 років комісією з регулювання азартних ігор і лотерей, рішення № 393 від 29.06.2021 р. 

1.3. Відвідуючи Клуб та приймаючи участь в азартних іграх після здійснення першої ставки на умовах, викладених в даних Правилах, ви:

1.4.1. Підтверджуєте, що вам вже виповнився 21 рік і не існує обмежень щодо вашої участі в азартних іграх;

1.4.2. Погоджуєтеся з даними Правилами, «Політикою конфіденційності», принципами «Відповідальної гри», «Правилами ігор»;

1.4.3. Даєте згоду на обробку своїх персональних даних та надання їх, за потреби, відповідним фінансовим установам для здійснення виплат;

1.4.4. Даєте згоду на отримання рекламних матеріалів Клубу (бонуси, акції, інформація тощо), які розсилаються за допомогою поштових відправлень, email, sms, месенджерів, соціальних мереж та т.ін., а також погоджуєтесь з умовами рекламних акцій, що проводяться Клубом, бонусними та індивідуальними пропозиціями тощо.

1.5. Уважно ознайомтеся з Умовами та в разі категоричної незгоди з ними в цілому або з їх окремими положеннями утримайтеся від відвідування Клубу.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Азартна гра – будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), ймовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також від знань і майстерності гравця. Не вважається азартною грою будь-яка гра, в якій відсутня принаймні одна з наступних ознак:

 • наявність ставки;
 • можливість отримання або неотримання виграшу (призу);
 • ймовірність виграшу (призу) і його розмір повністю або частково залежить від випадковості.

2.2. Азартні ігри, що проводяться в Клубі, – циліндричні ігри (електронна рулетка), ігри на гральних автоматах.

2.3. Верифікація (ідентифікація, встановлення даних) – підтвердження особи гравця, його віку та права на участь в азартних іграх.

2.4. Виграш (приз) – сума коштів, що підлягає виплаті (видачі) Гравцеві в разі його виграшу в азартну гру відповідно до правил проведення такої азартної гри, розміщених в клубі, що перевищує загальний підсумок коштів, внесених Гравцем на Ігровий рахунок, зменшений на загальний підсумок всіх повернутих / сплачених такому гравцю сум.

2.5. Повернення коштів, внесених Гравцем для участі в азартних іграх – сума коштів, яка на вимогу Гравця повертається йому та не перевищує суму загального підсумку коштів, внесених гравцем на Ігровий рахунок, зменшеного на загальний підсумок всіх повернутих / сплачених такому гравцю сум.

2.6. Виплата – операція з видачі на вимогу гравця суми коштів, яку він вказав, через касу Клубу. В рамках однієї Виплати частина суми може бути Поверненням коштів, внесених Гравцем для участі в азартних іграх, а частина – Виграшем.

2.7. Генератор випадкових чисел – складова частина ігрових автоматів і онлайн-системи Клубу. Під час проведення азартних ігор створює послідовність не пов’язаних між собою чисел і забезпечує випадковий характер виграшу (призу).

2.8. Джек-пот – максимальний виграш (приз), передбачений правилами проведення азартних ігор, величина якого встановлюється організатором азартних ігор або визначається ним у залежності від загальної кількості внесених гравцями ставок.

2.9. Гра на ігровому автоматі, в рулетку – азартна гра, яка проводиться з використанням ігрового автомата, рулетки і в якій ймовірність виграшу (призу) і його величина визначаються генератором випадкових чисел.

2.10. Ігровий замінник гривні – матеріальний засіб гри в азартні ігри, електронний грошовий замінник, який дає можливість зробити ставку в азартній грі і представлений на балансі запущеної гри в сумі, яка кратна до тої, що знаходиться на ігровому рахунку гравця, з коефіцієнтом, рівним обраному номіналу. Ігровий замінник гривні придбавається в обмін на грошові кошти та, на вимогу гравця, підлягає обміну на відповідний грошовий еквівалент.

2.11. Ігровий рахунок (депозит) – клієнтський рахунок гравця, баланс – частина онлайн-системи Клубу, яка забезпечує гравця повною інформацією щодо його фінансових дій (поповнення, виплати, ставки, виграші), а також містить інформацію, необхідну для ідентифікації гравця.

2.12. Гравець – це фізична особа, яка:

 • на момент участі в азартній грі досягла 21-річного віку;
 • є дієздатною;
 • не перебуває в Реєстрі осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та / або участь в азартних іграх.

2.13. Каса – місце в приміщенні Клубу, в якому здійснюються поповнення Ігрового рахунку (депозиту), продаж (видача) та обмін Ігрових замінників гривні, прийняття ставок від Гравців, замовлення Повернення коштів, внесених Гравцями для участі в азартних іграх, виплат Виграшів за результатами проведення азартної гри та інші дії.

2.14. Онлайн-система Клубу – сукупність технічних, програмних і програмно-апаратних засобів, яка забезпечує організацію та проведення азартних ігор, збір даних щодо прийнятих ставок, їх облік та реєстрацію, визначення, облік і виплату виграшів, а також здійснення інших операцій, пов’язаних з організацією і проведенням азартних ігор, зберігання відповідної інформації.

2.15. Відповідальна гра – базовий принцип організації і проведення азартних ігор, передбачає здійснення Клубом заходів щодо попередження й мінімізації негативних наслідків участі фізичної особи в азартній грі, а також заходів, спрямованих на організацію самообмежень і самоконтролю для гравців.

2.16. Реєстрація – ідентифікація гравця при вході до Клубу з наступним автоматичним відкриттям ігрового рахунку (після верифікації та першого поповнення).

2.17. Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та / або участь в азартних іграх, – закрита для загального доступу база даних, що містить інформацію про фізичних осіб, для яких відповідно до поданих заяв чи за рішенням суду обмежено відвідування гральних закладів і участь в азартних іграх.

2.18. Ставка – грошові кошти або ігровий замінник гривні, що передаються гравцем організатору азартної гри, є умовою участі в азартній грі і, виходячи з розміру якої відповідно до правил такої азартної гри, визначається розмір виграшу.

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ

3.1. Основними принципами діяльності Клубу є:

 • захист прав, законних інтересів, життя та здоров’я гравців;
 • дотримання встановлених правил і однакових для всіх гравців умов азартної гри;
 • дотримання принципів відповідальної гри, встановлених уповноваженим органом;
 • забезпечення дотримання принципів прозорості, стабільності, відкритості, рівності, справедливості і об’єктивності при проведенні азартних ігор;
 • сприяння розвитку місцевої економіки України, соціальної та культурної сфери, підтримка і розвиток спорту, медицини, освіти і науки в Україні за рахунок податкових відрахувань до бюджету держави від проведення азартних ігор в Клубі і щорічних платежів за ліцензію.

4. ОБОВ’ЯЗКИ КЛУБУ

4.1. До сфери обов’язків Клубу входить:

 • вжиття заходів для недопущення до участі в азартних іграх осіб, які не досягли 21-річного віку, та осіб, щодо яких існує обмеження відповідно до Закону;
 • організатор азартних ігор зобов’язаний вживати заходів для забезпечення безпеки відвідувачів та гравців гральних закладів, зокрема шляхом надання доступу до відвідування гральних закладів після проведення перевірки відвідувачів та гравців за допомогою металошукача.
 • вжиття заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), в тому числі шляхом розміщення інформаційних матеріалів щодо ігрової залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанс на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної і проблемної ігрової залежності та про місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності, а також розміщенням годинника, що відображає реальний час, на кожній сторінці вебсайту, за винятком самих азартних ігор, які фізично розміщуються на стороні розробника ігор;
 • розгляд скарг гравців і інших осіб, в тому числі в електронній формі, надання відповідей на них в терміни, визначені законодавством про звернення громадян цими Правилами та правилами проведення азартних ігор 
 • виключення можливості прийняття від гравців ставок в кредит (з розстрочкою платежу) або з наступною оплатою, окрім оплати ставки кредитними або дебетовими картками при наявності авторизації платежу. Заборона на надання гравцеві позики для участі в грі;
 • невчинення дій, які можуть мати вплив на результати азартних ігор, унеможливлення зовнішнього впливу на такі результати;
 • проведення в Клубі виключно дозволених Законом видів азартних ігор, в рамках отриманої ліцензії;
 • використання при організації та проведенні азартних ігор онлайн-системи, яка виключає можливість несанкціонованого втручання в її роботу або створення умов для заздалегідь визначеного результату гри;
 • фіксування в онлайн-системі Клубу, пов’язаної каналами зв’язку (в режимі реального часу) з Державною системою онлайн-моніторингу (після її запуску), кожної операції щодо прийняття ставки, по кожній виплаті виграшу, а також інші операції, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;
 • своєчасне здійснення в повному обсязі виплат виграшів, згідно із заявками гравців, відповідно до правил проведення азартних ігор та протягом строку, встановленого цими Умовами та Законом, крім випадків, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення»;
 • вжиття заходів для недопущення виплати виграшів будь-яким третім особам, в тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків звернення щодо повернення внесків, зроблених неповнолітнім, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та / або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи);
 • ведення обліку виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (за наявності таких виграшів);
 • оформлення цільового банківського депозиту або банківської гарантії здійснення виплати виграшів на суму 7200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.
 • захищеність персональних даних.

5. ВИМОГИ ДО ГРАВЦЯ

5.1. Гравцем може бути виключно фізична особа, якій на дату участі у грі виповнився 21 рік. Законом забороняється приймати ставки і виплачувати виграші в азартній грі особам віком до 21 року.

5.2. Гравцями також не можуть бути наступні особи:

 • недієздатні і обмежено дієздатні;
 • які мають, згідно до законодавства, відповідні обмеження;
 • визнані Клубом небажаними;
 • внесення до Реєстру осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та / або обмежено участь в азартних іграх.

5.3. Гравець зобов’язаний:

 • дотримуватися вимог, передбачених Законом, цими Умовами та правилами проведення азартної гри;
 • надати на вимогу співробітника Клубу документ, що засвідчує особу і містить відомості про вік;
 • надати на вимогу співробітника Клубу правдиву інформацію для встановлення правомочності його участі в азартних іграх.

5.4. Забороняється брати участь в азартній грі:

 • засновникам (учасникам, акціонерам), керівникам Клубу;
 • представникам засновників (учасників, акціонерів), керівників Клубу;
 • особам, які можуть мати інформацію про результат азартної гри;
 • особам, які мають можливість вплинути на результат азартної гри або розмір виплати виграшу;
 • голові, членам та посадовим особам Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, крім проведення перевірок методом контрольних закупівель;
 • особам, які визнані Клубом небажаними;
 • особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.

5.5. До участі в азартній грі не допускаються такі особи:

1) які на вимогу співробітника Клубу, якщо у нього виникли сумніви щодо досягнення особою 21-річного віку, не надали для ознайомлення документ, що посвідчує особу і містить відомості про вік особи;

2) які надали на вимогу представника Клубу неправдиві відомості про себе (прізвище, ім’я, по батькові, відомості про вік, адреса реєстрації місця проживання або місцезнаходження);

3) інші особи, визначені Законом;

4) обмежено дієздатні і недієздатні особи;

5) особи, внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та / або участь в азартних іграх.

5.6. Вчинення фізичною особою ставки в азартну гру є укладенням між ним і Клубом договору про участь в азартній грі. Договір про участь в азартній грі вважається укладеним з моменту прийняття Клубом від фізичної особи ставки в азартну гру.

5.7. Якщо особа, незважаючи на встановлену Законом та цими Умовами заборону, взяла участь в азартній грі, договір про участь в азартній грі, за замовчуванням укладений між Клубом і такою особою, є нікчемним.

Виплата виграшів за нікчемними договорами не здійснюється.

5.8. У разі якщо Клубом здійснено виплату виграшу цій особі, така виплата виграшу підлягає поверненню Клубу в повному обсязі в терміни, повідомлені такій особі Клубом.

5.9. Гравець має право обмежити свою участь в азартних іграх в Клубі.

5.10. Клуб має право збільшити мінімальний вік гравця для участі в азартній грі.

5.11. Гравець зобов’язаний в будь-який момент часу надати Клубу документи, що підтверджують його вік і особистість. Клуб має право призупинити дію ігрового рахунку і заблокувати участь в азартній грі, якщо користувачем не представлені такі документи.

5.12. Податки, які, відповідно до Податкового Кодексу України, сплачуються податковими агентами, утримуються під час виплат відповідно до Податкового Кодексу України та перераховуються до бюджету безпосередньо Клубом. 

6. РЕЄСТРАЦІЯ, ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ

6.1. Участь в азартних іграх Клубу можлива тільки після реєстрації, з подальшим автоматичним відкриттям Ігрового рахунку в момент зарахування на нього першого внеску.

6.2. Можливі варіанти реєстрації з використанням:

 • Паспорту;
 • Мобільного додатку «Дія».

6.3. Під час реєстрації необхідно вказувати справжні дані, актуальний email і номер телефону.

6.4. Зареєстрованому гравцеві роблять фото та присвоюють індивідуальний ID

6.5. Всі грошові кошти, що знаходяться на ігровому рахунку, а також грошові замінники, належать гравцеві на законних підставах, за винятком випадків, окремо обумовлених в Законі і в цих Умовах.

6.6. Гравець несе відповідальність за те, що вся інформація, яка надається їм Клубу при реєстрації, а також в подальшому (при поповненні депозиту і здійсненні ставок), є істинною. Ім’я, прізвище та по батькові (за наявності) в верифікованих документах строго відповідають імені, прізвищу та по батькові (за наявності) власника платіжних карток, що використовуються для здійснення транзакцій.

6.7. Кожен гравець дає згоду на періодичні перевірки його персональної і контактної інформації Клубом, а також третіми особами, у яких є на це відповідні повноваження в рамках чинного законодавства.

6.8. Виплата грошових коштів з ігрового рахунку може обмежуватися під час проведення перевірки.

6.9. Беручи участь в азартних іграх виключно з власної волі і бажанням, на свій страх і ризик, кожен гравець в повній мірі усвідомлює і приймає існування ймовірності втрати ставки, вираженої в грошових коштах, і відсутність у нього будь-яких законних підстав пред’являти з цього приводу претензії Клубу.

7. ВЕРИФІКАЦІЯ (ІДЕНТИФІКАЦІЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ ДАНИХ) ГРАВЦЯ

7.1. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця передбачає збір Клубом такої інформації:

 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи;
 • вік (дата народження) особи;
 • наявність або відсутність особи в Реєстрі осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та / або участь в азартних іграх.

7.2. Стандартна верифікації в Клубі – це завантаження в акаунті гравця (розділ «Верифікація», підрозділ «Документи»):

 • копії паспорта (або іншого документа, що підтверджує особу та вік);
 • фото обличчя.

7.3. Клуб має право в будь-який момент запросити у гравця для ознайомлення додаткові документи, що підтверджують особу. Це можуть бути:

 • додаткові сторінки паспорта або ID-картка;
 • платіжні банківські картки, з яких виконувалося поповнення ігрового рахунку;
 • інші документи.

7.4. Під час проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) гравця за допомогою різних методів верифікації Клуб дотримується вимог законодавства про захист персональних даних.

7.5. Гравець несе відповідальність за достовірність наданих документів та інформації у відповідності до законодавства.

7.6. Якщо гравець не надасть Клубу для ознайомлення необхідні документи, його ігровий рахунок може бути тимчасово заблоковано до надання запитуваних документів. Якщо такі документи не будуть надані без поважних причин у термін, встановлений Клубом, або якщо надана гравцем інформація є невірною, чи такою, що вводить в оману, не зовсім точною та ін., а також якщо така інформація не відповідає повною мірою дійсності, у цьому випадку гравцю забороняється брати участь у азартній грі. Виплата (видача) виграшів (призів) не здійснюється. Клуб залишає за собою право закрити його ігровий рахунок. Вже виплачені суми виграшів підлягають поверненню Клубу в термін, повідомлений особі Клубом.

8. ДЕПОЗИТИ, ВНЕСЕННЯ КОШТІВ, ВИПЛАТИ

8.1. Виплати гравцям здійснюються в касі Клубу з урахуванням положень законів України «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор» та «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення».

8.2. Для участі в азартних іграх на ігровому рахунку гравця повинні бути розміщені грошові кошти.

8.3. Поповнення ігрового рахунку здійснюється готівкою та з використанням платіжних банківських карт Visa / MasterCard.

8.4. Мінімальна сума одноразового поповнення ігрового рахунку дорівнює 100 грн.

8.5. Поповнюючи ігровий рахунок і використовуючи кошти для здійснення ставок, гравець підтверджує і приймає:

 • внесені ним кошти не є такими, що отримані з порушенням податкового, кримінального або іншого законодавства;
 • Клуб може відмовити гравцеві у відкликанні або поверненні внесених на його рахунок коштів або у скасуванні транзакцій, пов’язаних з процедурою поповнення ігрового рахунку.

8.6. Поповнення ігрового рахунку не може здійснюватися третіми особами: родичами, друзями, подружжям, партнерами по бізнесу тощо. Гравець вносить кошти на свій ігровий рахунок з використанням особистих платіжних карт Visa / MasterCard. У разі виявлення Клубом факту поповнення ігрового рахунку з рахунків третіх осіб, всі виграші такого гравця можуть бути анульовані.

8.7. При запиті щодо повернення грошових коштів законному власникові ігрового рахунку всі витрати, пов’язані зі сплатою комісійних зборів та інших витрат можуть бути покладені на одержувача.

8.8. Клуб має право блокувати і анулювати будь-які операції, що здійснюються з ігрового рахунку, а також анулювати виграші в наступних випадках:

 • шахрайські або підозрілі поповнення рахунку;
 • використання чужих або викрадених платіжних карт;
 • обмін між платіжними системами при поповненні рахунку.

Клуб має право інформувати відповідні організації та правоохоронні органи щодо будь-якого виду шахрайства. Також Клуб має право використовувати послуги колекторських агентств для повернення незаконно привласнених коштів. Клуб не несе відповідальність за будь-яке незаконне використання карт. При цьому не має значення, чи було зроблено заяву з боку користувача про їх втрату / крадіжку, чи ні.

8.9. Кошти з рахунку гравця можуть бути використані для компенсації збитку, що його зазнав Клуб. При шахрайстві і інших кримінальних діях, включаючи помилки гравця, будь-яка сума з його рахунку може бути списана на користь Клубу.

8.10. Ігровий рахунок не може розглядатися і використовуватися за аналогією з банківським. Отже, щодо нього не діє страхування, гарантії та інші інструменти, звичні для фінансових установ. Також на грошові кошти, розміщені на ігровому рахунку, не нараховуються відсотки, в тому числі, пов’язані зі зміною курсу валют, криптовалют і т.ін.

8.11. У будь-який момент гравець має право за виплатою грошових коштів з Ігрового рахунку. При цьому повинні бути дотримані наступні умови:

 • всі засоби, що знаходяться на Ігровому рахунку гравця, перевірені на законність, відсутність скоєння з ними неприйнятних дій, в тому числі, жоден платіж раніше не був скасований або анульований;
 • всі необхідні процедури, пов’язані з верифікацією (в тому числі завантаження копії картки платника податків, що засвідчує РНОКПП), виконані в повному обсязі;
 • з моменту реєстрації в Клубі Гравцем внесена мінімальна сума депозиту.

8.12. Виплати проводяться тільки на ті платіжні карти, з яких здійснювалося поповнення ігрового рахунку (депозиту).

8.13. Клуб може вимагати верифікації платіжної картки, на яку оформляється виплата.

8.14. Клуб залишає за собою право на проведення додаткових перевірок будь-яких транзакцій. Їх тривалість не може перевищувати двох діб.

8.15. При підозрі на порушення закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення», Клуб зобов’язаний провести додаткову перевірку з відстрочкою виплати не більше, як на 30 діб.

8.16. При наявності вагомих доказів, що мали місце шахрайських дій з боку гравця, Клуб має право відмовити йому у виплаті з подальшим блокуванням акаунту.

8.17. Для верифікації додаткових документів, крім необхідних ,їх потрібно надати на стійку реєстрації при вході.

8.18. Клуб, як податковий агент, утримує з сум Виплат і перераховує до бюджету необхідні податки та збори за вас. Станом на дату затвердження цих Умов ставка податку з доходів фізичних осіб становила 18%, а ставка військового збору – 1,5%.

8.19. Виплата здійснюється в режимі 24/7 без перерви на вихідні та святкові дні.

9. ЗДІЙСНЕННЯ СТАВОК В АЗАРТНИХ ІГРАХ

9.1. Перш ніж здійснювати ставку в грі, необхідно переконатися, що баланс ігрового рахунку поповнений. 

9.2.Для цього гравець повинен:
– поповнити картку на касі.

– в разі, якщо гравець хоче обмежити розмір разового перевода кредитів в ігровий автомат, він повинен звернутися до касира або до реєстратора, щоб разовий ліміт переводу по карті був встановлений в відповідне значення.

– вставити картку в картоприймач ігрового автомата, при цьому відкриється його ігрова сесія і засвітитися зелений світлодіод на картоприймач, і станеться:

• автоматичний перевод всієї суми ігрових замінників гривні (кредитів) в разі, якщо разовий ліміт перекладу по карті не встановлено.

• якщо разовий ліміт перекладу по карті встановлений, то переведеться або вся сума, якщо кількість кредитів на карті менше ліміту, або сума, рівна ліміту, якщо кількість кредитів більше ліміту.

– Гравець може або залишити карту в картоприймачі, або вийняти її. В обох випадках, він може продовжувати гру і його ігрова сесія будемо активної і зелений світлодіод продовжити світитися поки на автоматі є баланс кредитів більше нуля.

– якщо гравець вийняв карту, і у нього на карті залишилися кредити, то, при повторному вставлянні карти в картоприймач того автомата, на якому він зараз грає, баланс повторно поповнитися на суму, що не перевищує разовий ліміт перекладу по карті. Гравець може поповнювати кредити автомата кілька разів, вставляючи карту.

– якщо гравець вийняв карту, і у нього на карті залишилися кредити, то він може почати одночасну гру на іншому автоматі, вставивши в картоприймач іншого автомата. При цьому, відкриється друга сесія цього гравця.

– якщо гравець вийняв карту, при цьому він продовжує гру на одному або декількох автоматах, то це не обмежує його від використання карти в інших цілях (наприклад, він може поповнити карту в касі або зняти залишок кредиту, перевести бонуси з бонусного рахунку на ігровий рахунок і т.д.).

– Для завершення гри, в разі, якщо гравець хоче виплатити кредити з автомата на карту, він повинен натиснути кнопку ВИПЛАТА в той момент, коли кнопка ВИПЛАТА буде перебувати в активному стані. При цьому, всі залишилишені на автоматі кредити будуть переведені на карту, сесія гравця буде закрита, і зелений світлодіод згасне.

– У випадку, якщо за результатом гри, у гравця не залишилося кредитів на ігровому автоматі, сесія гравця буде закрита автоматично після тайм-ауту від 15 до 60 секунд, в залежності від типу ігрового автомата. Зелений світлодіод згасне.

9.3. Клуб має право відмовити гравцеві у здійсненні транзакції внаслідок порушення ним одного з пунктів цих Умов. Операція щодо поповнення ігрового рахунку вважається завершеною тільки після того як відповідна сума з’явиться на балансі гравця. Якщо гравець впевнений, що все зроблено правильно, але на балансі сума поповнення не з’явилася, йому необхідно звернутися до служби підтримки.

9.4. Після вибору розміру ставки і натиснення на кнопку СПИН (або ПУСК, СТАРТ і т.ін.) ставка вважається здійсненою.

9.5. У режимі «Авто» здійснюється послідовність ставок обраного розміру в автоматичному режимі, тобто без участі гравця. При цьому гра може бути зупинена в будь-який момент.

9.6. У разі збою ігрового автомата (наприклад, на барабанах не сформувалася комбінація символів) ставка може бути повернута на баланс гравця безпосередньо ігровим автоматом.

9.7. Клуб не може скасувати або повернути гравцеві виконану ставку.

10. ЗМОВА, ОБМАН, ШАХРАЙСТВО, КРИМІНАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1. Нижче наведені дії заборонені, оскільки вважаються істотним порушенням цих Умов:

 • надання будь-якої контактної, ідентифікаційної та фінансової інформації, що міститься в акаунті гравця, стороннім особам;
 • шахрайство в будь-якому вигляді, як-то: використання шкідливих додатків і / або програм, використання ботів та ін., вчинення дій, які дозволяють отримати дані платіжних інструментів, злом ігрових рахунків інших гравців, використання помилок програмного забезпечення вебсайту для отримання незаконного прибутку тощо;
 • відмивання незаконно отриманих грошових коштів, а також участь в іншій протизаконній діяльності, яка тягне за собою кримінально-правові наслідки;
 • змова або спроба змови (навмисна чи неусвідомлена) з іншими особами з метою здійснення незаконних операцій і дій, які тягнуть незаконне збагачення за рахунок Клубу або інших гравців.

10.2. У разі виникнення обґрунтованої підозри, що кошти на ігровому рахунку отримані незаконно або використовуються для зловживань, Клуб має право в будь-який момент призупинити або зовсім скасувати заплановані виплати за виграші, які з ними пов’язані.

10.3. Клуб вживає всіх необхідних заходів для виявлення та припинення змови, а також виявлення осіб, які беруть в ній участь. У разі понесення збитку гравцем, який був помічений в шахрайських діях, Клуб знімає з себе будь-яку відповідальність за те, що сталося, і направляє свої дії на захист від шахрайства себе та інших гравців з використанням всіх законних методів.

10.4. Гравець, який помітить, що хтось робить або збирається вчинити незаконні (шахрайські) дії в приміщенні Клубу, повинен негайно повідомити про це працівників Клубу особисто або по телефону.

10.5. У разі виникнення підозри в скоєнні або в намірі вчинити шахрайство, Клуб може в будь-який момент часу заблокувати ігровий рахунок порушника і заборонити йому вхід до Клубу. В цьому випадку кошти заблокованого клієнта не будуть повернуті, а будуть спрямовані на компенсацію збитку, понесеного Клубом або іншими гравцями. Крім того, Клуб має право повідомити про незаконні дії представників правоохоронних органів. У разі, якщо користувач впевнений, що шахрайство сталося не з його вини, він зобов’язаний в повній мірі сприяти розслідуванню інциденту.

У разі, якщо подібне буде виявлено, Клуб має право заблокувати рахунок гравця і утримати кошти, які на ньому знаходяться, в якості компенсації за завдану шкоду.

11. ІНШІ ДІЇ, ЗАБОРОНЕНІ В ПРИМІЩЕННІ КЛУБУ

11.1. В Клубі заборонене агресивне і образливе спілкування, використання ненормативної лексики, загрози і спроби приниження гідності або загрози насильницьких дій по відношенню до інших гравців або до співробітників Клубу.

11.2. Користувачі зобов’язані використовувати послуги Клубу тільки для участі в азартних іграх, розваг та спілкування. 

11.3. При виникненні неполадок в он-лайн системі Клубу, які відбудуться через віруси, хакерські та / або DDoS-атаки, Клуб докладе всіх зусиль для усунення проблем. При цьому відповідальність за дії третіх осіб Клуб не несе. 14.6. 

Рахунки гравців заборонено продавати або передавати третім особам.

11.4. Будь-які ставки гравців можуть бути перевірені. Аудит здійснюється силами Клубу. У разі виявлення шахрайських дій, що включають в себе отримання переваги гравцями, які використовували помилки або вразливості он-лайн системи Клубу, їхні рахунки будуть заблоковані.
Блокування проводиться тимчасово, а по закінченню розгляду – назавжди, якщо буде з’ясовано, що дії були навмисними, зі злим умислом. Рішення щодо повернення чи неповернення коштів заблокованого клієнта приймається відповідно до обставин.

12. ПОМИЛКИ І / АБО НЕДОЛІКИ

12.1. Згідно з правилами розробників ігрових автоматів в разі виникнення збоїв і несправностей всі результати і виграші поточного ігрового сеансу скасовуються.

12.2. При використанні коштів, що надійшли на рахунок гравця помилково або з порушенням цих Умов чи законодавства, Клуб має право скасувати ставки і / або виграші, отримані гравцем. У разі, якщо виграші вже були виплачені помилково, вважається, що сума передана гравцеві в довірче управління. Гравець зобов’язаний повернути всі грошові кошти, які він отримав помилково, в терміни, встановлені Клубом.

13. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КЛУБУ

13.1. Кожен користувач, реєструючись в Клубі, автоматично погоджується з тим, що, беручи участь в азартних іграх на вебсайті, він робить усвідомлений вибір, визнає і приймає всі можливі ризики, пов’язані з такими іграми, і повністю відповідає за свої дії і вибір.

13.2. Робота Клубу здійснюється відповідно до Закону та цих Умов. Клуб не зобов’язаний давати або пропонувати будь-які додаткові гарантії і запевнення. Будь-яка діяльність Клубу в частині, яка стосується не зазначених в Правилах положень, виключається. Всі претензії до Клубу приймаються в письмовому вигляді на email: imperiyaazarta@gmail.com.

13.3. Клуб не несе ніякої відповідальності за правопорушення, завдану шкоду, недбалість, збитки, втрату персональних даних, репутації, престижу і т.ін., які можуть статися. Це стосується і будь-яких інших втрат, які не перераховані, і які в даний момент не можуть бути передбачені. Претензії до Клубу в разі виникнення вищеперелічених ситуацій не приймаються.

14. ПОРУШЕННЯ УМОВ

14.1. У разі порушення гравцем даних Умов, він зобов’язується повністю компенсувати можливі збитки, які можуть включати в себе видатки та витрати (в тому числі, і судові), позови, інші витрати і т.ін.

14.2. Користувач згоден із відшкодуванням збитків, а також зі здійсненням захисту інтересів Клубу, партнерів та всіх співробітників від домагань, відповідальності, видатків, збитків, судових витрат і будь-яких інших витрат, які виникають через наступні причини і внаслідок:

 • порушення гравцем даних Умов;
 • порушення гравцем законодавства, а також прав третіх осіб;
 • надання гравцем доступу до свого ігрового рохунку третім особам через свої персональні дані, при цьому не має значення добровільно було дано згоду на такі дії чи ні;
 • зарахування будь-яких виграшів, отриманих незаконним / шахрайським шляхом.

14.3. Якщо гравцем були порушені ці Умови, Клуб залишає за собою право (але не зобов’язаний) на наступні дії:

 • направити повідомлення з використанням контактних даних клієнта про те, що їм порушені Умови з вимогою припинити порушення;
 • здійснити тимчасове / постійне блокування рахунку, яке передбачає блокування участі гравця в азартних іграх в приміщенні Клубу;
 • відмовити в поверненні коштів за винятком передбачених у даних Умовах випадків;
 • відкликати частину або всі кошти з рахунку гравця, якщо ним були здійснені серйозні порушення, згадані в цих Правилах.

15.4. У разі недотримання будь-якого з положень цих Умов, Клуб має право анулювати ігровий рахунок користувача, а також заборонити участь в азартних іграх.

15. ПРАВА НА РІЗНІ ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТА ІНШОЇ ВЛАСНОСТІ

15.1. Програмне забезпечення  весь контент та техніка, представлені в приміщенні Клубу, є об’єктом авторських прав і інших прав власності. Вони належать Клубу або використовуються на підставі договорів або ліцензій, виданих Клубу правовласниками. Вільний доступ до матеріалів вебсайту не є підставою для надання користувачеві прав на інтелектуальну власність Клубу, яка включає в себе авторське право, торгові марки, логотипи, контент, сценарії і види акцій, що проводяться в Клубі, маркетингові методики тощо.

15.2. Будь-яке використання, а також відтворення товарних знаків, логотипів та інших творчих матеріалів та контенту, представленого в Клубі, заборонено, згідно з законодавством.

15.3. У разі вчинення будь-яких заборонених дій користувач несе повну відповідальність і зобов’язаний відшкодувати збитки і покрити витрати, які були понесені з його вини. Крім того, користувач зобов’язаний негайно повідомляти Клубу все, що йому відомо про вчинення будь-яких заборонених дій сторонніми особами.
Користувач зобов’язаний всіляко сприяти виправленню ситуації, допомагати в проведенні розслідувань і надавати іншу посильну допомогу, якщо зазначені вище дії були вчинені з використанням його ігрового рахунку.

16. ПЕРСОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

16.1. Клуб суворо ставиться до збереження персональної інформації користувачів, ставлячи зобов’язання щодо зберігання і використання особистої інформації в пріоритеті перед іншими зобов’язаннями. Будь-яка особиста інформація, надана користувачами, обробляється в суворій відповідності з політикою конфіденційності і при цьому використовуються всі необхідні заходи і засоби захисту.

16.2. Після того як клієнт надає особисту інформацію, він автоматично погоджується з тим, що Клуб має право обробляти його персональні дані. Це необхідно для дотримання та виконання Закону, Умов, а також нормативних і законодавчих зобов’язань Клубу.

16.3. Клуб не розкриває особисту інформацію користувачів третім особам. Винятком є співробітники, яким необхідний доступ до особистих даних клієнтів для виконання своїх службових обов’язків.

16.4. Вся інформація, яка отримана від користувача, включаючи персональні дані, звернення, заяви і кореспонденція зберігається у вигляді електронних копій.

17. СКАРГИ, ЗАПИТИ І ПОВІДОМЛЕННЯ

17.1. Для подачі звернень, скарг та інших запитів необхідно звернутися до служби підтримки і викласти суть звернення максимально зрозуміло і коротко.

17.2. Клуб копіює і зберігає всі звернення на своєму сервері. У майбутньому вони можуть знадобитися в якості остаточного свідоцтва для врегулювання конфліктної ситуації.

17.3. Користувач згоден з тим, що результати ігор в Клубі визначаються виключно випадково, відповідно кінцевий результат необхідно сприймати в тому вигляді, в якому він був отриманий. В разі, якщо помічено розбіжність між досягненнями у грі, що опинилися на ігровому автоматі і на сервері Клубу, слід визнавати, що останні є більш точними і не підлягають оскарженню. Це стосується і балансу рахунка гравця.
Дані, які відображаються на сервері, мають пріоритетне значення перед інформацією, представленою на ігровому автоматі. Грошові кошти, помилково нараховані через збої або під впливом людського фактору, підлягають поверненню Клубу.

18. ПЕРЕДАЧА ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ

18.1. Клуб має право передавати дані Правила іншим компаніям (частково або повністю). При цьому згода користувачів на таке не потрібна 

19. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

19.1. У разі виникнення обставин непереборної сили, Клуб не несе відповідальність за невиконання або затримку виконання Правил та зобов’язань по відношенню до користувачів. До обставин непереборної сили відносяться: війни, стихійні лиха, епідемії, пандемії, народні хвилювання, перебої в роботі громадських комунікаційних мереж, DDoS-атаки та інше, що може мати несприятливі наслідки і що можна назвати «форс-мажором».

19.2. На час дії форс-мажорної ситуації діяльність Клубу може вважатися зупиненою. На цей же період діє відстрочка на виконання зобов’язань Клубу перед користувачами. Клуб буде намагатися вирішити проблеми, що виникли через форс-мажор, максимально оперативно. Для цього будуть використані всі можливі технічні та людські ресурси.

20. ВІДМОВА ВІД ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

20.1. Користувачі зобов’язані дотримуватися всіх взятих на себе зобов’язань. Невиконання останніх можливо тільки в разі виникнення обставин непереборної сили. Те ж стосується і зобов’язань Клубу перед гравцями.

21. ПОДІЛЬНІСТЬ УГОДИ

21.1. У разі втрати юридичної сили одним або декількома положеннями Правил, інші положення вважаються законними і не втрачають юридичну силу відповідно до чинного законодавства. Частина Правил, яка стала недійсною або неможливою для виконання, повинна бути змінена відповідно до права, що застосовується. При цьому зміни повинні відображати початкові цілі максимально близько і точно.

22. ЗАКОНОДАВСТВО І ЮРИСДИКЦІЯ

22.1. Ці Правила слід трактувати в повній відповідності до законів та правових основ держави Україна. Користувачі повинні беззастережно підкорятися виключному праву юрисдикції України. Будь-які спори, в тому числі позови або зустрічні позови, повинні вирішуватися відповідно до законодавства України та цих Умов, які мають пріоритетне значення перед тимчасовими положеннями.

23. ЗМІНА ПРАВИЛ

23.1. Клуб має право вносити правки, редагувати, змінювати і оновлювати дані Правила відповідно до нових комерційних та юридичних умов, а також умов обслуговування користувачів Клубу.

23.2. Будь-які зміни і доповнення, зокрема апдейти програмного забезпечення, стають доступними користувачам відразу після їх реалізації в Клубі. Клуб інформує користувачів про зміни, що відбулися, зокрема, відображаючи їх в даних Правилах.

23.3. Будь-які зміни, доповнення та поновлення в Клубі здійснюються в суворій відповідності до чинних законодавчих і нормативних актів, що стосуються азартних ігор, і забезпечують їх виконання в повному обсязі.

23.4. У разі незгоди з внесеними змінами, користувач має право припинити використання ігрових автоматів Клубу шляхом закриття власного ігрового рахунку.

23.5. Подальше використання ігрових автоматів Клубу після змін, що відбулися, автоматично означає згоду з новими Правилами, незалежно від того, чи отримав користувач повідомлення про внесені зміни і чи ознайомився він зі змінами в Правилах чи ні.

24. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація надана Товариством з обмеженою відповідальністю “ІМПЕРІЯ АЗАРТУ”, ідентифікаційний код 43473708. Адреса: Україна, місто Київ, вул. Липківського Василя Митрополита, будинок 45, офіс 801.